Природен парк "Странджа"

Природен парк Странджа, заемащ площ от 1161 кв.км., е обявен за най-голямата защитена територия в България от 14 юли 2000 г. Намира се на територията на планина Странджа, като граничи с Турция на юг и Черно море на изток. Пет природни резервата, осем природни забележителности и четиринадесет защитени местности намират място в парка. Около 64 реликтни вида животни и растения се срещат в Странджа, 7 от тях не се срещат другаде в Европа. Същото важи и за типичните гори от края на терциера, покриващи 80% от територията му. Тази защитена територия е характерна с най-много гръбначни животни - 413 вида, а безгръбначните са 600 вида. Милиони птици минават ежегодно по миграционният път - Виа Понтика.

Усещане за дом

Вижте още сарафово почивка
апартамент сарафово
апартамент сарафово
апартамент сарафово
квартира в сарафово