Защитена местност "ПОДА", гр. Бургас

Защитената местност Пода се намира на около 4 км южно от Бургас, до шосето за Созопол. Тя е едно от най-богатите на птици места в Европа с 274 вида на 1 кв. км (1/4 от всички видове, срещани на континента). Управлява се от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) чрез Природозащитния център Пода, който е един от 100-те национални туристически обекта. Центърът е отворен за посещения целогодишно, предлага се наблюдение с бинокли и далекогледи от терасите, има и пешеходен маршрут. Тук могат да се видят редки и застрашени видове като къдроглави пеликани, малки корморани, морски орли и други. Центърът има малък магазин за сувенири и напитки и изложбена зала.

Усещане за дом

Вижте още сарафово почивка
апартамент сарафово
апартамент сарафово
апартамент сарафово
квартира в сарафово